Jeg har prøvd å skrive denne posten ganske lenge. Men jeg stopper alltid halvveis, så i dag bestemte jeg meg for å bare gønne på og poste det dette blir. Here goes!

Hvert år deler Odanettverket ut tre priser til noen som arbeid for en mer mangfoldig teknologibransje - en i hver av kategoriene Woman, Man og Organization. Og jeg vant Oda Awards Woman…!!

Det er i seg selv stort å motta en pris som dette, men det gjør det ekstra spesielt å være første utvikler, første person som jobber hands on med utvikling i det daglige. Og sånt må vi gjøre mer av. Synliggjøre minoriteter som jobber med teknologi og vise karriereveiene i bransjen som ikke innebærer å fjerne seg fra faget sitt. Du må ikke bli leder for å gjøre det bra i denne bransjen! For mange minoriterer til mindre tekniske stillinger i løpet av sine første år i yrkeslivet.

Mangfold handler om mer enn kvinneandel. Det handler også om annen kjønnsidentitet, LGBT+, psykiske og fysiske hemninger, språk, hudfarge, bakgrunn, religion, alder, erfaringer, interesser mm…

Vi trenger arbeidsplasser med kultur og miljø hvor det å være minoritet ikke betyr at du må føle deg annerledes enn resten. Hvor vi ikke er for like hverandre.

Det er ikke godt nok å rektuttere minoriteter hvis ingen sitter som utvikler etter 5 år. Da gjør vi noe feil. Da klarer vi ikke bli mangfoldige og da feiler vi i våre samfunnsoppdrag, i å levere løsninger som ikke diskriminerer eller forsterker ulikheter i samfunnet.

Vi må skape arbeidsplasser og en bransje hvor alle minoriteter føler seg likeverdige, trygge og komfortable. Vi skal ikke akseptere rasisme, trakasering eller diskriminering.

Sammen kan vi skape disse arbeidsplassene, den kulturen og finne de momentene som trengs for at færre minoriteter slutter i sine tekniske roller og tar på seg mer administrative oppgaver etter noen år i yrkeslivet.

Og sist men ikke minst. Kan neste års Oda Awards Woman omdøpes til en tittel som viser at den går til noen som rett og slett ikke er cis-mann? Kjønn er ikke binært og det finnes flere kjønnsminoriteter enn kvinner.